Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

La praxis del lideratge

Posant a prova les nostres habilitats de lideratge

Introducció

El lideratge, en la seva essència, es basa en l’eliminació de la incertesa. Els membres de qualsevol equip estan disposats a seguir a aquelles persones que els hi generin confiança. La confiança no es basa només en evidències, si no que en molts casos es basa també en la inspiració i en les expectatives.

Combinarem la sessió teòrica amb una activitat a l’aire lliure en la què tots els participants hauran deposar a prova les seves capacitats de lideratge en un exercici col•lectiu d’orientació sobre el terreny i resolució de múltiples reptes.

A qui va dirigit?

A responsables d’equips humans o persones identificades amb potencial per a dirigir equips que precisen reforçar el rol de líder i obtenir un exercici òptim dels equips que lideren. 

Objectiu i continguts formatius

Comprendre els principis que interactuen en les conductes de lideratge. Exercitar el binomi orientació a la tasca, orientació a les persones. Saber analitzar la maduresa de cada un dels membres de l’equip per a dir l’estil més adient.

  • Introdució al lideratge
  • Els líders que hem conegut
  • Experiència de lideratge en situacions d’entorn desconegut i equip ad-hoc
  • Debriefing de l’experiència tenint en compte: 
   • Variables contingents que afecten la conducta del líder
   • Característiques del líder
   • Característiques del col·laborador
   • Característiques de la organització
   • Fórmula del Lideratge Situacional: L=(l,c,s)
   • Autoavaluació
  • Maduresa del col•laborador i la seva implicació en la elecció de l’estil més eficaç: donar instruccions, persuadir, participar, delegar
  • Construir un mapa mental del rol de líder

L’activitat

En funció de la seva mida, el grup s’organitzarà en un o varis equips, els membres del qual es repartiran la funció de lideratge en diferents fases de l’activitat. Aquesta exigirà la capacitat d’orientació i un mínim d’estratègia per a trobar, en un temps límit, el màxim nombre de metes, ubicades a l’àrea pròxima del lloc de la formació. 

Un cop l’equip hagi trobat alguna de les metes, aquesta els plantejarà un repte per al qual l’equip haurà d’escollir un líder i contarà amb un temps límit de 10 o 15 minuts per a resoldre o superar el repte. El resto de persones de l’equip aniran assumint funcions de lideratge en els reptes successius. 

Al finalitzar cada repte, l’equip haurà de gravar un vídeo de màxim 1 minut en el què el líder explicarà com s’han organitzat, el procés seguit i els resultats aconseguits. Un cop acabada l’activitat, aquest material, juntament amb les notes d’observació dels facilitadors, s’utilitzarà en una devolució per part d’aquests al conjunt del grup.

L’espai

La Torre del Gall és una masia del segle XVI que disposa de diferents espais per a esdeveniments i esmorzars i cuina pròpia. Amb espectaculars vistes del Penedès, i rodejada de vinyes, és un lloc ideal per a realitzar tant la sessió formativa com l’activitat a l’aire lliure que es proposa per a combinar amb la formació.

Duració

1dia, extensible a dos 

Personal

2 facilitadors

Idiomes

Castellà, català, anglès.

Galeria d'imatges