Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Enginyers al camp

Enginyers al camp

Convertiu-vos en constructors per un dia i poseu a prova el vostre enginy

Participa en una divertida multi activitat composta per 3 o 4 proves, en funció de la mida del grup, en la qual es divideixen els participants en equips que aniran rotant per les diferents proves amb un temps limitat per dissenyar i construir diferents tipus d’estructures relacionades amb la vida al camp.

Ideal per:

  • Gaudir d'una activitat de construcció a escala d'adult i en equips.
  • Grups mitjans (de 25 a 50 persones) o grans (de fins a 100 persones).
  • Qualsevol estació de l'any.

L'activitat:

Els equips hauran de fer pinya per tal d’aconseguir dissenyar i posteriorment construir les següents estructures:

a) Un pont Peatonal.
Fent servir només un seguit de peces de fusta i sense la necessitat de cap més eina més enllà de la imaginació i les propies mans, l'equip haurà de construir un pont de veritat que passi per sobre d'un rierol simulat d'1m d'amplada. Posteriorment, el pont haurà de resisitir la prova de càrrega d'una persona.
 
b) Una torre ben alta.
Es tracta d'una versió a gran escala del popular joc del jenga, en el qual l'equip disposarà d'un temps limitat per aixecar la torre més alta possible seguint les normes del joc: tot extraient fustes de nivells inferiors per afegir-les a nivells superiors i anant mica en mica aixecant la torre. Tindran disponibles tots els intents que necessitin durant el temps del joc amb la torre més alta com a guanyadora.
 
c) Un tractor sense motor.
L'equip disposarà de diferents peces de fusta per construir un tractor capaç de carregar i moure el pes d'un dels membres de l'equip. Disposaran també de cartró i material de tall, unió i pintura per poder completar l'estructura amb una carrosseria detallada al gust.
 
d) Un sistema de reg.
L'equip disposarà de canonades de plàstic, colzes, brides, creus, reduccions i enllaços. Amb aquests materials hauran de construir una canalització capaç de conduir aigua des d'un punt alt fins a un recipient col·locat a terra. Finalment, caldrà fer la prova abocant aigua a l'inici de la canalització i comprovar que aquesta surti per la boca final arribant al recipient.
 
En funció del tamany del grup les diferents proves duren entre 20 i 30 minuts cada una. Els monitors van puntuant el desempeny dels diferents equips i en acabar existeix l'opció de fer un rapídissim lliurament de premis a l'equip guanyador.

L'espai:

Activitat dissenyada per ser realitzada en espais preferiblement exteriors.