Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Com fer efectives les reunions del Comitè de Direcció?

Comitè de Direcció a la cuina

Introducció

Està demostrat que el 80% de l’activitat en les reunions dels Comitès de Direcció està dedicada a la transacció d’informació. Només un 15% es dedica al debat fructífer i només un 5% del temps correspon a la presa de decisions.

Per a aquesta formació, partirem d’un exercici pràctic: l’elaboració en grup d’un menú, des del disseny dels plats fins la seva presentació, passant per l’adquisició en el mercat dels ingredients necessaris, la gestió d’un pressupost limitat i, per suposat, la seva preparació a la cuina.

A qui va dirigit?

A Comitès de Direcció que precisen fer un “upgrade” de la seva contribució a la companyia.

A Equips de Projecte Temporal amb objectius clars d’abast, temps, cost i qualitat dels mateixos. 

Objectiu i continguts formatius

Entendre l’equilibri entre informar, debatre, decidir i acabar. Comprendre les barreres personals que afecten a una dinàmica eficient de les reunions dels comitès.

  • Comitè de Direcció versus Equip de Direcció
  • Elaboració del "grid". Col·laboració/Intensitat de la relació
  • Diagnòstic de les patologies relacionals del grup
  • Les tres preguntes clau: Que fem bé? Que hauríem de fer que no fem? Qué hauríem de deixar de fer?
  • Missió del Comitè de Direcció
  • Activitats pròpies del comitè i activitats de reporting de gestió
  • Principis del CODI
  • Rol del Director General
  • Rol del Secretari
  • Rol dels membres del CODI
  • Activitats prèvies a la reunió del CODI
  • Les agendes i les presentacions
  • Reunions eficaces
  • Acords
  • Activitats posteriors a la reunió del CODI
  • L'acte
  • El seguiment: qui, com, quan
  • Elaboració del Manual de Bones Pràctiques del CODI

L’activitat

Segons la mida del Comitè de Direcció, es formalitzen dos o tres equips de treball, la missió dels quals és preparar un “menú estrella”, composat per un plat principal (normalment un entrant) i un postres, i acompanyats per un vi escollit per al maridatge perfecte. 

A l’inici, el grup rebrà una sèrie d’orientacions sobre el que han de crear, una llista dels ingredients que han d’aconseguir i utilitzar obligatòriament (conjuntament amb d’altres que podran escollir lliurement), i cada un dels equips tindrà un moneder amb la quantitat de 30€, la utilització dels quals haurà de justificar adequadament. Desprès, disposaran d’una hora per a adquirir tot el que precisen als comerços del centre de Sant Sadurní d’Anoia i una altra hora per a la elaboració del plats.

Un cop acabada la preparació dels plats per part dels diferents equips, aquests seran presentats a un jurat composat per un xef i un enòleg, qui puntuaran les diverses creacions així com el maridatge proposat.

Finalment, cada equip aixecarà un acte de com ha estat el procés i dels aprenentatges adquirits, i conclourem l’activitat del matí amb un àpat informal en el què degustarem els plats cuinats pel grup.

A la tarda, ja a l’aula, el Comitè de Direcció celebrarà una reunió real, amb un o dos tòpics de l’activitat ordinària de l’empresa, i seran observats per dos consultors, qui elaboraran un diagnòstic sobre la dinàmica de l’equip i les seves limitacions.

Al segon dia, es comença amb una devolució sobre la dinàmica de la reunió per part dels consultors i es treballa sobre aprenentatges, aspiracions i compromisos.

Per acabar, s’elabora un Manual de Bones Pràctiques que haurà de servir de patró-guia en un futur per al Comitè de Direcció.

L’espai

Les sessions de formació i l’activitat de cuina es realitzaran al Centre d’Interpretació del Cava, situat al centre històric de Sant Sadurní d’Anoia. Per a l’allotjament ens desplaçarem 4,5km, a Ca l’Olivera, una masia rural ubicada en mig de les vinyes.

Duració

2 dies

Personal

2 facilitadors

Idiomes

Castellà, català, anglès.

 

Galeria d'imatges